e-International Journal of Educational Research
Cover Image
e-ISSN 1309-6265 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa ERSOY |

92.299

181.358

E-International Journal of Educational Research is a scientific journal publishing reviewed articles in the field of education. It is published three issues (April, August and December) per year since 2015.

The publishing language of the journal is Turkish or English. In e-International Journal of Educational Research, the following fields are considered as the manuscripts on EDUCATIONAL BASIC SCIENCES: Educational Administration, Supervision, Economy and Planning, History of education, Counseling and Guidance, Measurement and Evaluation in Education, Program Development in Education, Distance Education, Special Education, etc. DISCIPLINES OF SCIENCES EDUCATION: Areas of Science and Mathematics Education; Math Education, Chemistry Education, Physics Education, Biology education, Science Education. Health Sciences Education: Physical education, Medical Education and Nursing Education. Social Sciences Education; Historical Education, Geography Education, Sociology Education, Psychology Education, Philosophy Education, Religious Education, Social Studies Education, Turkish Language Education, Education of Foreign Language, Education of elementary teachers, Preschool Education. Fine Arts and Literature Education; Music Education, Pictorial Art Education, Literature Education, Education of Performing Arts. Justice Sciences Education; Law Education, Security Education. Computer Sciences Education

The manuscripts submitted to the e-ijer's are reject or send back by the editor or the publication boards of journal if the format and content is not suitable.

e-International Journal of Educational Research

e-ISSN 1309-6265 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa ERSOY |
Cover Image

92.299

181.358

E-International Journal of Educational Research is a scientific journal publishing reviewed articles in the field of education. It is published three issues (April, August and December) per year since 2015.

The publishing language of the journal is Turkish or English. In e-International Journal of Educational Research, the following fields are considered as the manuscripts on EDUCATIONAL BASIC SCIENCES: Educational Administration, Supervision, Economy and Planning, History of education, Counseling and Guidance, Measurement and Evaluation in Education, Program Development in Education, Distance Education, Special Education, etc. DISCIPLINES OF SCIENCES EDUCATION: Areas of Science and Mathematics Education; Math Education, Chemistry Education, Physics Education, Biology education, Science Education. Health Sciences Education: Physical education, Medical Education and Nursing Education. Social Sciences Education; Historical Education, Geography Education, Sociology Education, Psychology Education, Philosophy Education, Religious Education, Social Studies Education, Turkish Language Education, Education of Foreign Language, Education of elementary teachers, Preschool Education. Fine Arts and Literature Education; Music Education, Pictorial Art Education, Literature Education, Education of Performing Arts. Justice Sciences Education; Law Education, Security Education. Computer Sciences Education

The manuscripts submitted to the e-ijer's are reject or send back by the editor or the publication boards of journal if the format and content is not suitable.

Volume 10 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Editörden
  Pages 1 - 1
  Erdal Toprakcı
 2. The Perceptions of Students Studying at a Vocational School on the Role of English in Their Lives and Their Reasons to Learn English / Meslek Yüksekokulu’nda Okuyan Öğrencilerin İngilizcenin Hayatlarındaki Rolü ile ilgili Görüşleri ve İngilizce Öğrenme Sebepleri
  Pages 1 - 14
  SEMAHAT AYSU
 3. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Okul Rehberlik Hizmetlerinin Rolü / The Role of School Guidance Services in Selection of Occupation for Students in High Schools
  Pages 15 - 33
  Ümran Turan, Kemal Kayıkçı
 4. Öğretmenlerin Psikolojik İklim Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examining the Psychological Climate Perceptions of Teachers
  Pages 34 - 49
  Metin Kırbaç, Hasan Demirtaş
 5. Kindarlık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Kindarlığın Demografik Faktörlerle İlişkisi / Adaptation of Spitefulness Scale to Turkish Culture and Relationship of Vengeance with Demographic Factors
  Pages 50 - 66
  Hasan Yılmaz
 6. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Anne ve Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin Etkisinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Role of Gender, Grade Level, and Parents’ Educational Attainment Variables on Teacher Candidates’ Critical Thinking Dispositions: A Meta-Analysis
  Pages 67 - 86
  İbrahim Çolak, Burcu Türkkaş Anasız, Yılmaz İlker Yorulmaz, Ahmet Duman
 7. Eğitsel Oyun Uygulamasının 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Effects of Educational Games on the Fifth Grade Students’ Motivation to Learn Science
  Pages 87 - 100
  Nilgün Yenice, Gizem Alpak Tunç, Neslihan Yavaşoğlu