e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-6265 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Ersoy |

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yılda üç sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi'nde; Eğitim yönetimi, denetimi; Eğitim felsefesi, Eğitim tarihi, Eğitim politikası; Eğitim ekonomisi; Eğitim sosyolojisi; Eğitim planlaması, Psikolojik danışma ve rehberlik; Okulöncesi eğitimi; Özel eğitim; Yetişkin eğitimi; Eğitimde ölçme değerlendirme, Eğitimde araştırma teknikleri; Eğitim teknolojisi; Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; Fen bilgisi eğitimi, Matematik eğitimi; Fen Bilimleri Eğitiimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve sahne sanatları eğitimi, Beden eğitimi; Sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı dil eğitimi, Tıp eğitimi, Bilgisayar eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır.

Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 1309-6265 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Ersoy |
Kapak Resmi

74.437

132.873

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yılda üç sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi'nde; Eğitim yönetimi, denetimi; Eğitim felsefesi, Eğitim tarihi, Eğitim politikası; Eğitim ekonomisi; Eğitim sosyolojisi; Eğitim planlaması, Psikolojik danışma ve rehberlik; Okulöncesi eğitimi; Özel eğitim; Yetişkin eğitimi; Eğitimde ölçme değerlendirme, Eğitimde araştırma teknikleri; Eğitim teknolojisi; Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; Fen bilgisi eğitimi, Matematik eğitimi; Fen Bilimleri Eğitiimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve sahne sanatları eğitimi, Beden eğitimi; Sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı dil eğitimi, Tıp eğitimi, Bilgisayar eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır.

Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

Education Full Text (H.W. Wilson)

Education Full Text(H.W. Wilson) dizini artık EBSCHOST EDUCATION SOURCE altına taşınmıştır. E-IJER tam metin olarak burada taranmaktadır. 


https://www.ebsco.com/products/research-databases/education-source