Hakkında

E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (E-UEAD) makale süreci ile ilgili önemli bir değişikliği, Türkiye'nin akademik üst yapısını belirleyici kurumların, bilimin doğasından uzak ve hep yurtdışı bilimselini odağa alan (kendi indeksini yurtdışı indeksten üstün tutan bir temelde), uygulamalarına binaen açıklamak gereği hasıl olmuştur: 

Bilindiği üzere, https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmac%C4%B1-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf linkli sayfada şaibeli dergiler ilgili bir karar yayımlamıştır. Bu arada E-UEAD'nin sürdürülebilirliğini, sağlamak adına "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" girdiğinden (Bu indeks'de alan indekslerinden kabul edildiğinden) kaliteli ve hızlı hakem dönüşleri sağlayabilmek adına, kabul ve veya ret şartına (ayrıca süreç içerisinde artı ücret almak ya da ücret iadesinde bulunmadan) bağlı olmaksızın Makale İşlem Finansı (MİF) adı altında yazarlardan bir destek alınmış [ilk başlandığında (2021'in üçüncü sayısı ile) 750 TL sonra enflasyona bağlı olarak 1950 TL] ve yayım sıklığı da artırılarak hakemlere de ücret (İlk başlandığında 100 TL sonra 250 TL ye çıkmış şekilde) ödenmiştir. Bu kapsamda tüm uygulama boyunca bütün yazar ve hakemlerin de onaylayabileceği üzere E-UEAD'nin herhangi bir sürecinde hiç bir suretle kar amacı güdülmemiş, akademik kaliteden (E-UEAD istatistiklerinden de anlaşılabileceği üzere) ödün verilmemiştir. Buna bağlı ve haklı olarak, geçmiş yıllardaki doçentlik jüri raporlarından da E-UEAD ile ilgili olumsuz bir görüşün yansıması ile karşılaşılmamış ve bütün bu olumlu nitelikleri temelinde çok şükür ilgili kamuoyu tarafından şaibeli dergi olarak değerlendirilmemiştir. Bütün bu zaman zarfında E-UEAD'nin üreticileri; E-UEAD' ile ilgili olumsuz herhangi bir iddiayı "iftira niteliği temelinde marka değerine verilecek olası zarar olarak görüp" hukuksal zemine taşımaktan çekinmeyecek kadar kendilerinden ve yaptıkları iş ve işlemlerden emindirler.

Bugün gelinen son noktada [https://www.uak.gov.tr/Sayfalar/docentlik-duyuru-detay.aspx?did=34 linkindeki kararda belirtildiği üzere "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" in, Mart 2024 itibariyle doçentlik başvurularında, alan indeksi olmaktan çıkarılacak olması nedeniyle] E-UEAD'nin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına yeniden yayım sıklığını azaltmak ve bunun bir sonucu olarak da ücretsiz olmak politikasına mecbur olunmuştur. Gidişattan anlaşılabileceği üzere bu koşullarda dergiye gönderi sayısının düşeceği ve derginin ücretli olduğu zamanlardaki koşulların sürdürülebilirliğinin olanaksız olduğu gerçeği ortadadır. Bu temelde MİF işlemleri [Yazarın ücret işlemleri, dergi iş ve işlemleri için eleman katkısı, hakemlere ücret ödenmesi, derginin olası diğer masrafları (örneğin üçüncü, hakem) ve bütün sürecin vergilendirilmesi vb.] ile ilgili olarak Eduscience Akademi ile yapılan protokol 27.11.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Buna göre dergimiz yayım hayatına, yılda iki sayıya düşerek ve ücretsiz olarak, devam edecektir. Türkiye de akademik dergiciliğe bir katkı babında belirtmek gerekir ki, E-UEAD ücretli iken gerek yazar(lar) gerekse hakemler çok daha kaliteli ve çok hızlı dönüşler sağlamışlardır.  Umuyoruz ki bu durum, dergi ücretli iken kendileri de ücret alan ya da bir kuruluşa (LÖSEV; KIZILAY vb.) bağış olanağı bulan, hakemlerimizin desteklerini bizden esirgemelerine yol açmaz. Bu arada hakem süreci başlamış makalelerde ücret iadesi olmayacak ve bu makalelerin hakem ödemeleri yapılacaktır. Ancak bu tarihten sonra hakem ataması yapılan makalelerin iş ve işlemleri ücretsiz olacak ve bu makalelerin hakemlerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com      http://www.e-ijer.com