Hakkında

E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin temeli eğitim-öğretimin felsefi ve bilimsel bir olgu/olay olduğu gerçeğine dayanır. Eğitim-öğretimin felsefi yanı eğitimi biçimlerken, bilimsel yanı öğretimi biçimler. Felsefesiz bir öğretim olmayacağı gerçeği temelinde özellikle formal her öğretimsel faaliyetin eğitimle birleştirilmesi gerekir. O yüzden “eğitim” ve “öğretim” kavramları “eğitim-öğretim” şeklinde birlikte kullanılır. Formalliğin özü de demokratik, sosyal, laik bir hukuk toplumunca oluşturulan yasaların kapsamını ifade eder. Her toplum ilelebet payidar olabilmek için öğretimini eğitimlemek zorundadır. Eğer toplumlar küreselleşen dünyada bu eğitimlemeyi birbirlerinden ve doğayı da dikkate almadan tek başlarına yapmaya kalkarlarsa kitlesel bencillik yaşayacak bir gezegen bırakmayacaktır. Buna göre söz konusu eğitimlemenin de bilimsel olması gerektiği ortadadır. O zaman, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, öncelikle formal eğitim-öğretimin kapsamının bilimsel bilgi [sosyal ve fen bilimleri (bu bilimlerin bilgileri bireysel, toplumsal ve evrenselin devamına katkı sağlayacak şekilde süzülerek)] odaklı olmasını önemser. Sonra “herhangi bir şeyin eğitimi-öğretimi” işleminde, gerçekleşen eğitim-öğretim “formal” ise o eğitimi gerçekleştirenin “…’nın eğitimcisi” yani o mesleğin insanı olması gerektiğine inanır. Buna göre dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir çocuk formal olarak “fizik dersi (eğitim-öğretim)” alıyorsa, öncelikle o dersin içeriği “fizik bilimi” kapsamında olmalıdır. “Bilen öğretir” gibi genel olarak sosyal bilimlerden özel olarak da eğitbilimden uzak bir düşünceden öte formal bir öğretimin asla “tek başına öğretim olmaması gerektiği” felsefi düşüncesi temelinde, herhangi bir öğretimin formal eğitim kapsamında yapılması zorunluluğunu dile getirerek, aksi durumda öğretimlerin informalleşerek insanlığı ve doğayı yok edebileceğini kabul eder. Bu düşüncenin “fizik öğreticisi” ile “fizik öğretmeni” arasındaki farkı somutladığı vurgusu temelinde söz konusu “fizik eğitimi ya da fizik öğretmeni eğitiminin” fizik biliminden ayrı bir bilim dalı olarak “Fizik Eğitimi” bilim dalının ürettiği bilimsel bilgiden beslenmesi gerektiğini savunur. Buna göre süzülen fiziğin bilgisi çocuğun özellikleri de dikkate alınarak bireyin, toplumun ve evrenselin (doğa ve insanlık) devamına katkı sağlayıcı bir yol ve içerikle (eğitbilimle) çocuklara kazandırılır.

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]        http://www.e-ijer.com       Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Bornova/İzmir