Dergi Hakkında

Dergimiz, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerinin yayınlandığı uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Nisan 2021'den itibaren yılda altı sayı olarak yayınlanır. Bu tarihten sonraki ilk sayı 30 Haziran 2021'de yayınlanacak ve sonrakiler de Ağustos, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan şeklinde devam edecektir.

E-UEAD'nde aşağıdaki konular üzerine yazılmış yazılar kabul edilir:
Eğitbilimin Temel Dalları olarak nitelenen; Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi, Eğitim Ekonomisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Planlaması, Eğitim Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okulöncesi Eğitimi, Özel Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Halk Eğitimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme vb.
Eğitbilimin Alan-Bilim Eğitimi Dalları olarak nitelenen;
• Fen ve Matematik Alanları Eğitimi kapsamında; Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi; Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Astronomi Eğitimi, Mühendislik (İnşaat, Elektrik, Elektronik vb.) Eğitimi, Bilgisayar (Yapay zekâ, Nesnelerin interneti vb.) Eğitimi, Tarım (Ziraat) Eğitimi, Su Ürünleri Eğitimi, Hayvancılık Eğitimi vb.
• Sağlık Bilimleri Eğitimi kapsamında; Tıp Eğitimi, Hemşirelik Eğitimi, Veteriner Hekimlik Eğitimi, Eczacılık Eğitimi, Diş Hekimliği Eğitimi, Beden Eğitimi, Spor Eğitimi, Halk Sağlığı Eğitimi vb.
• Güzel Sanatlar Eğitimi kapsamında; Tiyatro Eğitimi, Sahne Sanatları Eğitimi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Film Eğitimi, Grafik Eğitimi, Resim Eğitimi, Heykel Eğitimi, Müzik Eğitimi, Opera Eğitimi, Geleneksel Sanatlar Eğitimi, Tasarım (Seramik, Cam, Tekstil vb.) Eğitimi vb.
• Sosyal Bilimler Eğitimi kapsamında; Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Hizmetler Eğitimi, Psikoloji Eğitimi, Hukuk Eğitimi, Tarih Eğitimi, Antropoloji Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Sosyoloji Eğitimi, Psikoloji Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Din Eğitimi, Ekonomi Eğitimi vb.
• Dil Eğitimi kapsamında; Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Çince Eğitimi, Rusça Eğitimi vb.
Ayrıca eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com      http://www.e-ijer.com