Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği ve Politikaları
E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (E-UEAD), 2010 yılından bu yana eğitim bilimlerinin tüm disiplinlerinde makaleler yayınlayan, kar amacı gütmeyen, hakemli uluslararası akademik bir dergidir. E-UEAD’nin yayın aşamaları, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve tarafsızlığı sağlayan hakemli makaleler aracılığıyla bilgilerin tarafsız üretimi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır. Buna göre dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yayıncı (varsa protokolle yetkilendirilmiş kuruluş), editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular olarak tüm bileşenler, yayıncılık etiğine ve politikalarına uymalıdır. Araştırmada tahrif edilmiş veya uydurulmuş verilerin tespit edilmesi durumunda, bu durum resmi olarak yazarın kurumuna bildirilecek ve çalışma reddedilecektir. Yayın kurulu üyeleri ve/veya hakemler, yazar(lar) dan makalede kullanılan ham verileri sağlamasını isteme hakkını saklı tutar.
E-UEAD Yayın Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin çeşitli disiplinlerindeki uzmanlıkları göz önünde bulundurularak atanır. Yayın Kurulu başkanlığına bir editör ve ayrıca iki alan editörü atanır. Editör, araştırmanın konusuna göre Yayın Kurulu üyesi olmayan diğer bazı uzmanlara makale gönderebilir.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (E-UEAD), içeriğin yayın etiği açısından uygun olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, COPE (Committee on Publication Ethics) web sitesindeki kılavuzlarda belirtilen tavsiyelere uyulur.

 • E-UEAD Yayın Kurulu, gönderilen yazıların tüm hakem değerlendirme süreçlerinden sorumludur. Bilim camiası ve kamu yararı açısından önemi ile ilgili olarak bu makalelerden hangisinin yayınlanacağına bağımsız olarak karar vermekle yükümlüdür.
 • Yayıncı ile Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık politikasına dayanmaktadır ve editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve diğer kişi ve kurumlardan bağımsızdır.
 • E-UEAD Yayın Kurulu derginin bilimsel kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
 • E-UEAD Yayın Kurulu dergi politikalarını belirler ve uygular (yayın, kör inceleme, değerlendirme süreci ve etik ilkeler, vb.).
 • E-UEAD Yayın Kurulu, her makalenin kaydını elektronik veya yazılı olarak tutar.

Editör ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

 • Editörler, yazarların ve okuyucuların taleplerini karşılamalı; düzeltme veya açıklama gerektiren konularda geri bildirim sağlamaya ve şeffaf olmaya özen göstermelidir.
 • Editörler, makalelerin orijinal olmasını sağlamakla sorumludur ve literatüre, okuyuculara, araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı sağlar.
 • Editörler, kör inceleme ve değerlendirme sürecinin politikalarını uygular, hakemlerin kimliklerini gizli tutar ve her makalenin tarafsız ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.
 • Editörler, incelenen makalelerde kişisel verilerin korunmasını sağlar ve yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel verilerini korur.
 • Editörler makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına dikkat ederler. Makaleye katkı yapanların açık rızasını belgelemeye özen gösterir ve etik kurul onayına dikkat ederler.
 • Editörler suiistimallere karşı önlemler alır. Gerektiğinde objektif bir soruşturma yürütebilir ve bulgularını paylaşabilirler.
 • Editörler, yazı yayın aşamasına gelmiş olsa bile (Mizanpaj Versiyonunda son halinin görünmesi kaydıyla) format ve içerikte revizyonlar yapabilirler.
 • Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet haklarını korurlar, ihlal durumunda dergi ve yazar/yazarların haklarını savunurlar.
 • Editörler ayrıca, yayınlanan makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri alır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemler, E-UEAD’da aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:

 • Hakemler, yalnızca uzmanlık alanlarıyla ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Hakemler olduğu gibi kabul ederken bile metin içinde olası bir imla ya da noktalama yanlışına katkıda bulunabilecek bir okuma gerçekleştirmelidirler.
 • Hakemler ret verdiklerinde de gerekçelerini yazar(lar)a ve editöre mutlaka iletmelidirler
 • Hakemler, değerlendirmeyi tarafsız ve gizli bir şekilde yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini veya siyasi inançlar, ticari kaygılar vb. değerlendirmenin tarafsızlığını bozmamalıdır.
 • Hakemler bir çatışma veya işbirliği olduğunu anladıklarında, editörleri bilgilendirmeli ve makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidirler. Ayrıca, değerlendirmeye gönderilen araştırma ile yayınlanmış veya yayınlanmamış bir araştırmanın benzerliği hakkında şüphelenilmesi durumunda editörlere bilgi vermelidir.
 • Hakemler makaleleri yapıcı bir tavırla değerlendirmeli ve aşağılayıcı ve düşmanca kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Yazarların kişisel olarak eleştirilmesi uygunsuz olacaktır.
 • Hakemler gerek "ilkgönderi" yi gerekse "makale" yi değerlendirirken "Yazım Kuralları", "İlkgönderi Şablonu" ve "Makale Şablonu" nu birer ölçüt olarak dikkate alacaklardır.
 • Hakemler inceledikleri word metninde varsa kimlik bilgilerini, metni dergi sistemine yüklemeden önce silmelidir. Bunun için ilgili kamera görüntüsü linki: https://eduscience.net/doc/kimlikkaldirma.webm 

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarların etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • E-UEAD’a gönderilen herhangi bir makale orijinal olmalıdır. Mevcut veya benzer haliyle daha önce yayınlanmamış olması gerekir. Makalenin herhangi bir önemli unsuru daha önce yayınlanmışsa, durumun dergi editörüne belirtilmesi gerekir.
 • Araştırma başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Araştırmayı E-UEAD’a göndererek, yazar(lar) çalışmanın mevcut herhangi bir telif hakkını ihlal etmediğini garanti eder.
 • Yazar (lar), istenmesi halinde, katılımcıların ham verileri, araştırma iznini ve onayını editör kadrosuna vermek zorundadır.
 • Yazar (lar), etik veri toplama sürecine ilişkin kanıtları (ölçek, anket, gözlem, görüşme, kişisel fotoğraf ve benzeri belgeleri kullanmak için başkalarından izin almak gibi) makalede sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin telif hakkı yönetmeliklerine uyulduğu belirtilmelidir. Çalışma insan ve / veya hayvan denekler üzerinde yapılıyorsa, çalışmanın yerel ve uluslararası yönergelere uygun olarak yürütüldüğü makalede belirtilmelidir.
 • Yazar(lar), başka eserlerden uygun şekilde alıntı yaparak (doğrudan alıntı ise üç satıra kadar tırnak içinde, üç satırdan fazla durumda ise küçük ve sıkışık satırlarla) bunu metin içinde ve sonunda gösterirler. 
 • Yazar(lar), araştırmada herhangi bir hata görürlerse baş editöre haber verme; düzeltme veya geri çekilme sürecinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Kabul edilen makalenin mizanpaj işlemi tamamlandığında sorumlu yazara bilgi verilir ve sorumlu yazar tüm yazarlar adına "Mizanpaj Taahhütnamesi" doldurarak sisteme "ek dosya" olarak yükler ve varsa son bir itiraz ya da talebi bu aşamada mutlaka iletir.
 • Mizanpaj Taahhütnamesi işlemleri esnasında yazar(lar) ve editörler biçim ve içerik revizyonlarında mutabık olamayabilirler. Bu durumda yazara bağlı olarak makale yayım sürecinden çekilebilir.
 • Yazar(lar) hakemler tarafından makalede talep edilen düzeltmelerin gereğini en az bir yıl içerisinde yapmalıdır. Bu süre içinde düzeltilmesi yapılmayan makaleler yazar(lar)ına tekrar başvurusu kabul edilmemek üzere iade edilir.
 • Yazarlar son aşamaya kadar gönderdikleri tüm word metinlerindeki (makale metinleri) varsa kimlik bilgilerini silmelidir. Yazarlar hakemler için verilen linkteki ( https://eduscience.net/doc/kimlikkaldirma.webm ) görüntüde belirtilen işlemleri yaparlarsa silme işlemini gerçekleştirmiş olacaklardır.  

Yayın Etiği ve Politikaları ile Tutarsızlık Bildirimi
Değerlendirme sürecinde E-UEAD'ın “Yayın Etiği ve Politikaları”na uymayan etik olmayan bir durum, erken görünümde veya yayınlanmış bir makalede olması fark etmeksizin editöre bildirilmelidir.

Açık Erişim Politikası
Bu dergide yayınlanan makaleler, herkesin okuması, indirmesi, kopyalaması, dağıtması, yazdırması, araştırması ve bu makalelerin tam metinlerine bağlantı vermesi için kalıcı olarak ücretsizdir.

Lisans Politikası
Bu dergide yayınlanan makaleler "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lisansı" ile lisanslanmıştır.

Telif Hakkı Politikası
Bu dergide yayınlanan makalelerin yazarları tüm yayın haklarını E-UEAD’a devrederler.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]        http://www.e-ijer.com       Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Bornova/İzmir