e-ISSN: 1309-6265
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Erdal TOPRAKCI
Kapak Resmi
       

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir.
HTML         PDF

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına dönük uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. E-UEAD'nde aşağıdaki konular üzerine yazılmış yazılar kabul edilir: Eğitbilimin Temel Dalları olarak nitelenen; Eğitim Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Denetimi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi vb. Bilimlerin Eğitimi Dalları (Disiplinleri) olarak nitelenen; Fen ve Matematik Alanları Eğitimi kapsamında; Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi; Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi vb. Sağlık Bilimleri Eğitimi kapsamında; Tıp Eğitimi, Hemşirelik Eğitimi, Veteriner Hekimlik Eğitimi vb. Güzel Sanatlar Eğitimi kapsamında; Tiyatro Eğitimi, Sahne Sanatları Eğitimi, Fotoğrafçılık Eğitimi vb. Sosyal Bilimler Eğitimi kapsamında; Psikoloji Eğitimi, Hukuk Eğitimi, Tarih Eğitimi, Antropoloji Eğitimi vb. Dil Eğitimi kapsamında; Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Çince Eğitimi, Rusça Eğitimi vb. Ayrıca eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır.

Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.


2021 - Cilt: 12 Sayı: 4

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)