PDF EndNote BibTex RIS Cite

Views of School Managers and Teachers about School Culture/Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri

Year 2017, Volume: 8 Issue: 1, 0 - 0, 30.03.2017

Abstract

The purpose of the study, which was conducted as a survey using a descriptive method, was to determine the views of school managers and teachers about their school cultures. The data were collected from teachers and managers working in Kindergartens, Primary Schools, Anatolian High Schools, and Vocational and Technical High Schools in the province of Antalya, Turkey via the “Organizational Culture Questionnaire” consisting of 20 items designed with five-point Likert scales, ranging from strongly disagree to strongly agree. The population of the research consisted of 11690 teachers and managers working in these schools. Out of 1600 questionnaires sent to managers and teachers, a total of 1441 questionnaires were responded. After the invalid questionnaires were eliminated, 1284 questionnaires were included in the analysis. In order to determine the views of both managers’ and teachers’ means, frequencies, standard deviations, parametric and non-parametric test were utilized. Consequently, the findings show that school culture is not unique for all types of schools, more than that whatever the focus is in the school the culture is affected and shaped accordingly. The findings also imply that vocational and technical high schools seem to reflect more role and power culture.

Keywords: Culture, organizational culture, school culture, school managers, teachers.

Özet:

Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın amacı, yönetici ve öğretmenlerin okullarının örgüt kültürü hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evreni Antalya ili merkez ilçelerinde çalışmakta olan 11690 Anaokulu, Ilköğretim Kurumu (ilkokulu ve ortaokul), Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Lise öğretmen ve yöneticilerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında 20 maddeden oluşan “Örgüt Kültürü” ölçeği kullanılmıştır. Maddelerde “kesinlikle katılmıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a kadar değişen Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubundaki öğretmen ve yöneticilere 1600 anket gönderilmiş ve 1441 adedi geri dönmüştür. Geçersiz anketler ayıklandıktan sonra 1284 anket değerlendirmeye alınmıştır. Hem yöneticilerin hem de öğretmenlerin görüşlerini belirlemek üzere verilerin analizinde homojenlik varsayımının karşılanma durumuna göre parametrik veya prarametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, bulgular her okul tipi için özgün ve eşsiz bir örgüt kültürü tipinin olmadığını, aksine örgüt kültürünün okulun ilgisi neye yönelikse daha çok ondan etkilendiğini ve ona göre şekillendiğini göstermektedir. Ayrıca mesleki ve teknik liselerde rol ve güç kültürünün daha baskın olduğu görülmüştür.

Keywords: Kültür, örgüt kültürü, okul kültürü, okul yöneticisi, öğretmen.

Year 2017, Volume: 8 Issue: 1, 0 - 0, 30.03.2017

Abstract

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Ali SABANCI


Ahmet ŞAHİN


Melek Alev SÖNMEZ


Ozan YILMAZ

Publication Date March 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Sabancı, A. , Şahin, A. , Sönmez, M. A. & Yılmaz, O. (2017). Views of School Managers and Teachers about School Culture/Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/29659/318526

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir