Year 2017, Volume 8 , Issue 3, Pages 34 - 45 2017-12-25

Development of a Scale to Determine High School Students’ Purposes for the Utilization of Social Networks via Smart Phones
Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Feride Karaca [1]


This study aimed to develop a scale for exploring high school students’ purposes for utilizing social media via smart phones. The sample of the study involved students from a public vocational high school in Istanbul. While developing the scale, the researcher benefitted from the literature, open-ended questions applied to a group of vocational high school students, cognitive interviews with participants and expert reviews. Then, a pilot study was conducted with 201 vocational high school students. According to the exploratory factor analysis results, the final scale involved 25 items with 5 factors: (1) information gathering, (2) problem solving, (3) social communication, (4) routine communication, (5) sharing and entertainment. Giving information about the high school students’ daily social network utilization, this scale would be beneficial for the teachers, educational institutions and also for social network developers about how to use social networks more effectively in educational environments. 

Bu çalışmada sosyal ağların akıllı telefonlar üzerinden kullanım amaçlarına yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin örneklem grubunu İstanbul’da bulunan bir meslek lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesinde alanyazın kaynakları ve öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilen verilerle, uzman görüşü ve katılımcılarla yapılan bilişsel görüşmelerden faydalanılmıştır. Pilot uygulama kapsamında 201 öğrenciye ölçek uygulanmış, elde edilen veriler “açımlayıcı faktör analizi” ile değerlendirilmiştir. Faktör analizi sonucunda geliştirilen ölçek 25 maddeden oluşmuş olup, 5 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır: (1) bilgi edinme, (2) problem çözme, (3) sosyal iletişim, (4) sıradan iletişim, (5) paylaşım ve eğlence. Lise öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım amaçları hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bu ölçek, öğretmen, eğitim kurumları ve de sosyal ağ geliştiricilerine sosyal ağların eğitim ortamlarında daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için neler yapılması gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. 

 • Argyris, Y. E., J. Xu (2016). Enhancing self-efficacy for career development in Facebook, Computers in Human Behavior, 55, 921-931.
 • Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology studies 2(2), 285-309.
 • Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and well-being? Computers in Human Behavior, 46, 26-37.
 • Celik, I., Yurt, E., & Sahin, I. (2015). A Model for Understanding Educational Facebook Use. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(4), 899-907.
 • Dal, N. E., & V. Dal (2014). Kişilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Digital in 2017: Global Overview (2017, January 24). Retrieved April 23, 2017, from https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
 • Diker, Z., M. Uçar (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Yönelik Bir Araştırma. Safranbolu Meslek Yüksekokulu Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 376-386.
 • Doğan, T. G. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24-48.
 • Doğan, U. (2016). Effects of Social Network Use on Happiness, Psychological Well-being, and Life Satisfaction of High School Students: Case of Facebook and Twitter, Ted Eğitim ve Bilim, 41(183).
 • Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A., & Madden, M. (2015). Social Media Update 2014', Pew Research Center, January 2015. Retrieved from http://www.pewinternet.org/files/2015/01/PI_SocialMediaUpdate20144.pdf
 • Güler, K. (2015). Social media-based learning in the design studio: A comparative study, Computers & Education, 87, 192-203.
 • Hamid, S., Waycott, j., Kurnia, S. ve Chang, S. (2015). Understanding students' perceptions of the benefits of online social networking use for teaching and learning, The Internet and Higher Education, 26, 1-9.
 • Karaca, F. (2015). Undergraduate students’ purposes of utilizing social networks: A survey research, European Journal of Research on Education, 3(2), 50-57.
 • Karapanos, E., Teixeira, P. ve Gouveia, R. (2016). Need fulfillment and experiences on social media: A case on Facebook and WhatsApp, Computers in Human Behavior, 55, 888-897.
 • Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCharty, I. P. ve Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, Business Horizons, 54(3), 241-251.
 • Kilic, S. (2013). Sampling Methods, Journal of Mood Disorders, 3(1), 44-46.
 • Kolokytha, E., Loutrouki S., Valsamidis, S., & Florou, G. (2015). Social Media Networks as a Learning Tool, Procedia Economics and Finance, 19, 287-295.
 • Manca, S. ve M. Ranieri (2016). Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher education, Computers & Education, 95, 216-230.
 • Mao, J. (2014). Social media for learning: A mixed methods study on high school students’ technology affordances and perspectives, Computers in Human Behavior, 33, 213-223.
 • Rae, J. R., S. D. Lonborg (2015). Do motivations for using Facebook moderate the association between Facebook use and psychological well-being? Front Psychology, 6, 771.
 • Richter, A., Koch, M. (2008). Functions of social networking services. In Proc. Intl. Conf. on the Design of Cooperative Systems, the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems, 87-98.
 • Tınmaz, H. (2013). Sosyal Ağ Web Siteleri ve Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, 615-630.
 • Usluel, Y.S., Demir, Ö., & Cinar M. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği, Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(2).
 • Yükseltürk, E., & Top, E. (2013). Web 2.0 teknolojilerinin öğretmen eğitiminde kullanımı. Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler, 665-680.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Feride Karaca
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { ijer335953, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {34 - 45}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Karaca, Feride} }
APA Karaca, F . (2017). Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 34-45 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/33336/335953
MLA Karaca, F . "Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017 ): 34-45 <http://www.e-ijer.com/en/issue/33336/335953>
Chicago Karaca, F . "Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017 ): 34-45
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Feride Karaca Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 45 VL - 8 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Feride Karaca %T Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2017 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Karaca, Feride . "Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (December 2017): 34-45 .
AMA Karaca F . Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. e-uead / e-ijer. 2017; 8(3): 34-45.
Vancouver Karaca F . Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 45-34.