Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Examination of High School and Equivalent Schools Supervision Guide Based on Legal Documents and Literature

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 55 - 75, 30.06.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.900535

Abstract

The aim of this study is to examine the “High Schools and Equivalent Schools Guidance and Supervision Guide” on the basis of legal documents and literature. The aim of secondary education is to prepare students for higher education, the profession or life in the most general sense, through various programs and types of schools in line with their interests and abilities. In line with this purpose, secondary education institutions in our education system are structured in different program types. This multi-structure complicates administrative practices and brings problems with high schools to fulfill their functions. Solving the problems that arise requires that the supervision process be carried out in line with this multidimensional structure. This research is important in terms of identifying deficiencies, inconsistencies and other improvable areas in the supervision guide and revealing the need for updating the guide. The qualitative research design using document analysis method was chosen as the research model. The "High School and Equivalent Schools Guidance and Supervision Guide" prepared by the Supervision Board of the Ministry of National Education in 2016 was used as the working document. The data subjected to the content analysis were examined under the "consistency" and "inconsistency" categories within the framework of the themes "Relationship of Supervision Guide with Legal Documents" and "Relationship of Supervision Guide with the Literature". Research findings; shows that the total number of codes emerging under the "consistency" category within the framework of the relationship of the guide with legal documents is more than the total number of codes reached in the "inconsistency" category. It is observed that the inconsistency of the supervision guide with the legal documents is largely due to its outdated. On the other hand, as a result of the content analysis, although it is seen that the guideline is generally consistent with the literature, it has been determined that there are no references to the literature in the guideline, there are deficiencies in its content according to the literature and some conceptual inconsistencies in the guideline. According to the results of the research, the practitioners and researchers respectively; Suggestions were made such as making the necessary arrangements in the legislation to update the guide in case of need, giving more space to the literature in the guide, and comparing the guides prepared for the supervision of high schools in foreign countries, if any.

References

 • Akbal, I, Toprakçı, E. (2021). İlkokul Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 171-189. DOI: 10.19160/ijer.867862 http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/60913/867862
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel öğrenci etüt eğitim merkezi rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 90-109. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/820632
 • Akyüz, Y. (2019). Türk Eğitim Tarihi (32. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Altunay, E. (2016). Eğitim Denetimi. Eğitbilim Pedandragoji içinde (Editör: Erdal Toprakçı). (Pp.311-338), Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Altunay, E. (2020). Okul Yöneticilerinin Ders Denetimlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (55) , 95-127.
 • Altunay, E., & Özer, M. (2021). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberinin İncelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 1–21. https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/21
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi (6. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi
 • Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem Yayınları
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Beytekin, O, Kaynar, E. (2021). Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 89-103. DOI: 10.19160/ijer.840891
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları rehberlik ve denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 123-138. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/836759
 • MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973, 24 Haziran). Resmi Gazete (14574) Erişim Adresi:https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf
 • MEB, (2006). MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi. Tebliğler Dergisi 2590 Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/548.pdf
 • MEB, (2013). MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2013, 7 Eylül). Resmi Gazete (28758) Erişim Adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB, (2015). Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erişim Adresi:http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13153013_TES_ve_ORTAYYRETYM_son10_2.pdf
 • MEB, (2017-a). MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (2017, 8 Haziran). Resmi Gazete (30090) ErişimAdresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23639&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB, (2017-b). Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (2017, 20 Ağustos). Resmi Gazete (30160) ErişimAdresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23861&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB, (2017-c). Okul Servis Araçları Yönetmeliği (2017, 25 Ekim). Resmi Gazete (30221) Erişim Adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24022&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB,(2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • MEB,(2019). Bakanlık Maarif Müfettişleri Görev Standartları. Erişim Adresi: http://tkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/19145017_BakanlYk_Maarif_MuYfettisYleri_GoYrev_StandartlarY.pdf
 • Önen, S. M. ve Yıldırım, A. (2014). Kamu Yönetiminde Etik Denetimi: OECD Ülkeleri Örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 103-126.
 • Ölmez Ceylan, Ö, Algam, E. (2020). İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 179-198. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/831894
 • Ölmez Ceylan, Ö, Yaldız, H. (2021). Özel Çeşitli Kurslar Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Açısından İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 53-67. DOI: 10,19160/ijer.831880
 • Özdemir, N, Altuntaş, F. (2020). Denetimde Standartlaşma Çabaları: Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Denetim Rehberi Örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89. DOI: 10,19160/ijer.807767
 • Özdemir, N, Özkanlı, A, Altuntaş, F. (2021). Halk Eğitim Merkezi Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 124-140. DOI: 10.19160/ijer.867017
 • Resmi Gazete (2018), Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete, 30474, 10 Temmuz 2018. Erişim Adresi:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf
 • Taymaz, H. (2015). Eğitim Sisteminde Teftiş (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Tonbul, Y, Çalışkan, Y. (2021). Özel Eğitim Kurumları Denetim Rehberi’nin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde Tutarlılığının İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 214-232. DOI: 10.19160/ijer.806889
 • Tonbul, Y, Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 36-62. Retrieved from http://www.eijer.com/tr/pub/issue/58698/804118
 • Tonbul, Y, Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki eğitim merkezleri rehberlik ve denetim rehberi’ nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 139-153. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/803653
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2013). Sınıf yönetimi, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Toprakçı, E, Bakır, D. (2020). Yabancı, azınlık ve milletlerarası okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 16-35. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/800326138
 • Toprakçı, E., Beytekin, O. F. , Doğan, M., (2018). Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences,13, 1781-1795
 • Toprakçı, E. &. Bulut, A. (2021). Ortaokul Denetim Rehberinin Alanyazın ve Yasal Belgeler Temelinde İncelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 2021, ss. 16-35, DOI: 10.19160/ijer.830418
 • Toprakçı, E.,Çakırer, I., Bilbay, A., Bagcivan, E., &Bayraktutan, I., (2010). Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetmenleri Meslek Etiği. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.5, 14-23.
 • Toprakçı, E., Dağdeviren, İ., Oflaz, G., ve Türe, E. (2010) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği” Bilim ve Ütopya Dergisi Sayı: 190, Yıl: 10, Nisan 2010, ss. 45-56 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/bilim-anlay%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-temelinde-e%C4%9Fitimin-bilimlili%C4%9Fi.pdf
 • Toprakçı, E, Özerten, K. (2020). Özel öğrenci yurtları rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 199-216. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/817509
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi’nin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelli İncelenmesi

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 55 - 75, 30.06.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.900535

Abstract

Bu araştırmanın amacı “Lise ve Dengi Okullar Rehberlik ve Denetim Rehberi”ni yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelemektir. Ortaöğretimin amacı öğrencileri ilgi ve yetenekleri ölçüsünde çeşitli program ve okul türleri yoluyla yükseköğretime, mesleğe ya da en genel anlamda hayata hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda eğitim sistemimizde ortaöğretim kurumları farklı program türlerinde yapılandırılmıştır. Bu çoklu yapı yönetimsel uygulamaları zorlaştırmakta ve liselerin işlevlerini yerine getirmeleri konusunda sorunları da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması denetim sürecinin bu çok boyutlu yapı doğrultusunda yürütülmesini gerektirmektedir. Bu araştırma denetim rehberindeki eksikliklerin, tutarsızlıkların ve diğer geliştirilebilir alanların tespit edilmesi ve rehberin güncellenmesi ihtiyacının ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi seçilmiştir. Çalışma dokümanı Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2016 yılında hazırlamış olduğu “Lise ve Dengi Okullar Rehberlik ve Denetim Rehberi”dir. İçerik analizine tabi tutulan veriler “Denetim Rehberinin Yasal Belgelerle İlişkisi” ve “Denetim Rehberinin Alanyazınla İlişkisi” temaları çerçevesinde, “tutarlılık” ve “tutarsızlık” kategorileri altında incelenmiştir. Araştırma bulguları; rehberin yasal belgelerle ilişkisi çerçevesinde “tutarlılık” kategorisi altında ortaya çıkan toplam kod sayısının “tutarsızlık” kategorisinde ulaşılan toplam kod sayısından fazla olduğunu göstermektedir. Denetim rehberinin yasal belgelerle tutarsızlığının büyük oranda güncel olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Öte yandan içerik analizi sonucunda rehberin alanyazınla genel olarak tutarlı olduğu görülse de rehberde alanyazına hiç atıf yapılmadığı, alanyazına göre içeriğinde eksiklikler olduğu ve rehberde bazı kavramsal tutarsızlıkların bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre uygulayıcılara ve araştırmacılara sırasıyla; rehberin ihtiyaç halinde güncellenmesi için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması, rehberde alanyazına daha fazla yer verilmesi ve varsa yabancı ülkelerde liselerin denetimi için hazırlanan rehberlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi gibi öneriler getirilmiştir.

References

 • Akbal, I, Toprakçı, E. (2021). İlkokul Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 171-189. DOI: 10.19160/ijer.867862 http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/60913/867862
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel öğrenci etüt eğitim merkezi rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 90-109. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/820632
 • Akyüz, Y. (2019). Türk Eğitim Tarihi (32. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Altunay, E. (2016). Eğitim Denetimi. Eğitbilim Pedandragoji içinde (Editör: Erdal Toprakçı). (Pp.311-338), Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Altunay, E. (2020). Okul Yöneticilerinin Ders Denetimlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (55) , 95-127.
 • Altunay, E., & Özer, M. (2021). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberinin İncelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 1–21. https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/21
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi (6. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi
 • Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem Yayınları
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Beytekin, O, Kaynar, E. (2021). Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 89-103. DOI: 10.19160/ijer.840891
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları rehberlik ve denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 123-138. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/836759
 • MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973, 24 Haziran). Resmi Gazete (14574) Erişim Adresi:https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf
 • MEB, (2006). MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi. Tebliğler Dergisi 2590 Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/548.pdf
 • MEB, (2013). MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2013, 7 Eylül). Resmi Gazete (28758) Erişim Adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB, (2015). Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erişim Adresi:http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13153013_TES_ve_ORTAYYRETYM_son10_2.pdf
 • MEB, (2017-a). MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (2017, 8 Haziran). Resmi Gazete (30090) ErişimAdresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23639&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB, (2017-b). Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (2017, 20 Ağustos). Resmi Gazete (30160) ErişimAdresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23861&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB, (2017-c). Okul Servis Araçları Yönetmeliği (2017, 25 Ekim). Resmi Gazete (30221) Erişim Adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24022&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • MEB,(2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • MEB,(2019). Bakanlık Maarif Müfettişleri Görev Standartları. Erişim Adresi: http://tkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/19145017_BakanlYk_Maarif_MuYfettisYleri_GoYrev_StandartlarY.pdf
 • Önen, S. M. ve Yıldırım, A. (2014). Kamu Yönetiminde Etik Denetimi: OECD Ülkeleri Örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 103-126.
 • Ölmez Ceylan, Ö, Algam, E. (2020). İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 179-198. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/831894
 • Ölmez Ceylan, Ö, Yaldız, H. (2021). Özel Çeşitli Kurslar Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Açısından İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 53-67. DOI: 10,19160/ijer.831880
 • Özdemir, N, Altuntaş, F. (2020). Denetimde Standartlaşma Çabaları: Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Denetim Rehberi Örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89. DOI: 10,19160/ijer.807767
 • Özdemir, N, Özkanlı, A, Altuntaş, F. (2021). Halk Eğitim Merkezi Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 124-140. DOI: 10.19160/ijer.867017
 • Resmi Gazete (2018), Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete, 30474, 10 Temmuz 2018. Erişim Adresi:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf
 • Taymaz, H. (2015). Eğitim Sisteminde Teftiş (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Tonbul, Y, Çalışkan, Y. (2021). Özel Eğitim Kurumları Denetim Rehberi’nin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde Tutarlılığının İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) , 214-232. DOI: 10.19160/ijer.806889
 • Tonbul, Y, Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 36-62. Retrieved from http://www.eijer.com/tr/pub/issue/58698/804118
 • Tonbul, Y, Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki eğitim merkezleri rehberlik ve denetim rehberi’ nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 139-153. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/803653
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2013). Sınıf yönetimi, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Toprakçı, E, Bakır, D. (2020). Yabancı, azınlık ve milletlerarası okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 16-35. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/800326138
 • Toprakçı, E., Beytekin, O. F. , Doğan, M., (2018). Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences,13, 1781-1795
 • Toprakçı, E. &. Bulut, A. (2021). Ortaokul Denetim Rehberinin Alanyazın ve Yasal Belgeler Temelinde İncelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 2021, ss. 16-35, DOI: 10.19160/ijer.830418
 • Toprakçı, E.,Çakırer, I., Bilbay, A., Bagcivan, E., &Bayraktutan, I., (2010). Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetmenleri Meslek Etiği. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.5, 14-23.
 • Toprakçı, E., Dağdeviren, İ., Oflaz, G., ve Türe, E. (2010) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği” Bilim ve Ütopya Dergisi Sayı: 190, Yıl: 10, Nisan 2010, ss. 45-56 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/bilim-anlay%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-temelinde-e%C4%9Fitimin-bilimlili%C4%9Fi.pdf
 • Toprakçı, E, Özerten, K. (2020). Özel öğrenci yurtları rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 199-216. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/817509
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Selçuk TURAN
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2234-6494
Türkiye


Tanyel ÇİL (Primary Author)
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5840-2561
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 2

Cite

APA Turan, S. & Çil, T. (2021). Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi’nin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelli İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (2) , 55-75 . DOI: 10.19160/e-ijer.900535
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)