e-ijer hakkında

Dergimiz, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerinin yayınlandığı uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Eğitim yönetimi, denetimi; Eğitim felsefesi, Eğitim tarihi, Eğitim politikası; Eğitim ekonomisi; Eğitim sosyolojisi; Eğitim planlaması, Psikolojik danışma ve rehberlik; Okulöncesi eğitimi; Özel eğitim; Yetişkin eğitimi; Eğitimde ölçme değerlendirme, Eğitimde araştırma teknikleri; Eğitim teknolojisi; Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; Fen bilgisi eğitimi, Matematik eğitimi; Fen Bilimleri Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve sahne sanatları eğitimi, Beden eğitimi; Sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı dil eğitimi, Tıp eğitimi, Bilgisayar eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi yılda üç sayı olarak yayınlanır.e-ijer'de yayınlanan yazılara erişim ücretsiz ve sınırsızdır. Yazar(lar)a ait e-posta, telefon vb. özel bilgiler e-ijer tarafından saklı tutulur.

Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, yazar(lar) tarafından gönderilen yazıları hakemlere gönderirken şu yolu izler:

Önce, Editör gelen yazıyı ilgili alanın yazı kurulu üyesine incelettirir. Bu inceleme neticesinde ilgili alanın ve derginin biçim ve içeriğine uygun yazının ön kabulü veya reddi gerçekleşir. Sonra editör ön kabulü gerçekleşen yazıyı, alanları ve yayınları ölçütünde bir seçime tabi tutacağı iki hakeme gönderir. Editör ayrıca, Profesörler tarafından gönderilen tek yazarlı yazıları "araştırma" türünden ise iki profesör hakeme gönderir. Bu yazı deneme, kitap vb değerlendirme türünden ise (ilgili alanın ve derginin içeriğine uygunluğu ölçütünde) yayına kabul edebilir.

Yazı, en az iki hakemden gelen olumlu görüş ile yayın hakkını alan bir makaleye dönüşür.

Hakemlerden birinden olumsuz görüş gelirse Editör isterse başka bir hakeme daha gönderebilir. Diğer yandan bir veya iki hakemden düzeltme gelirse süreç tamamlanıncaya kadar işlem devam edebilir.