With the summer number of our journal we are together with you. However, we late in publishing this number, because of on the web page of our journal were trouble. Apologizing for the delay, I would like that they update the data and information of all concerned who operate our journal web page. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Motivational Orientations of Adult Learners for Participating the Courses of Muğla People's Education Center” by bulunan Fatma Tezcan and Ahmet Duman. They were concluded that the vast majority of adult learners are learning-oriented. Second, there is a study under the title of “Exploring EFL Teachers' Reflectivity and their Sense of Self-efficacy” by Baleghizadeh and Zahra Javidanmehr. They found that a reflective teacher budgets time and energy to speculate all ingredients of an operative teaching and learning experiment and this simply makes him/her an efficacious teacher. Third, there is a study under the title of “The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study)” by Veli Batdı. He found that Activity-Based Learning Approach had a great effect on academic achievement. Fourth, there is a study under the title of “The Effect of Distributed Leadership on Teachers' Organizational Commitment” by Ağıroğlu Bakır and Mahire Aslan. The results showed that the distributed leadership and organizational commitment perceptions of private school teachers are higher when compared to the public school. Fifth, there is a study under the title of “Evaluatıon of Tablet Computer Contents under Fatih Project” by Feyzi Kaysı and Hasan Aydın. He found that e-books in Fatih Project are very serious problems. Finally, there is a study under the title of “Coeducation Applications and Legal Regulations in Primary Education during the Second Constitutional Period” by Tunay Kamer. He showed that extends to the II.Constitutional Period coeducation the applications in the Turkish education system. We hope that the Issues of our journal shall contribute to the field of education. We thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. Together to many more times... Editörden Nihayet “Yaz 2014” sayımızla sizinleyiz. Ancak bu sayıyı yayınlamada geciktik. Çünkü dergimizin web sayfasında sorunlar oldu. Gecikme için özür dilerken, bütün dergimiz üyelerinin dergi sitesindeki bilgilerini gözden geçirmelerini ve güncellemelerini rica ediyorum. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, yetişkin öğrenenlerin büyük çoğunluğunun öğrenme yönelimli olduğu tespitinde bulunan Fatma Tezcan ve Ahmet Duman'ın “Muğla Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri” isimli makale vardır. İkinci olarak, yansıtıcı öğretimin İngilizce öğretmenini etkili kıldığı saptamasında bulunan Sasan Baleghizadeh ve Zahra Javidanmehr'ın “İngilizce Öğretmenlerinde Yansıtıcılığın Özyeterliklerini Yordama Gücü” isimli çalışmaları vardır. Üçüncü olarak, Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının, öğrencilerin akademik başarılarının artmasına katkı sağladığını tespiteden Veli Batdı'nın “Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)” isimli çalışması vardır. Dördüncü olarak, Ağıroğlu Bakır ve Mahire Aslan'a ait “Paylaşılan Liderliğin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi” adlı çalışma vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, özel ilköğretim okullarındaki paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık düzeyi, resmi ilköğretim okullarına kıyasla daha yüksektir. Beşinci olarak, Fatih Projesi e-kitaplarında çok ciddi sorunların olduğunu tespit eden Feyzi Kaysı ve Hasan Aydın'a ait “Fatih Projesi Kapsamında Tablet Bilgisayar İçeriklerinin Değerlendirilmesi” isimli makale vardır. Son olarak, Tunay Kamer tarafından yapılan “II.Meşrutiyet Dönemi İlköğretimde Karma Eğitim Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazar bu çalışmasında, güncel bir konu olarak karma eğitime ilişikin uygulamaların, Türk eğitim sisteminde II. Meşrutiyet dönemine kadar uzandığı bulgusuna ulaşmıştır. Dergimizin bu sayısının eğitim alanına katkı getirmesini umuyor, E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyoruz. Birlikte daha nice zamanlara…
Primary Language en;tr
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Prof. Dr. Erdal Toprakci

Dates

Publication Date: January 2, 2015

Bibtex @ { ijer105542, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2015}, volume = {5}, pages = { - }, doi = {}, title = {Editorial/Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakci, Prof. Dr. Erdal} }
APA Toprakci, P . (2015). Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), . Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/8027/105542
MLA Toprakci, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2015): <http://www.e-ijer.com/issue/8027/105542>
Chicago Toprakci, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - Editorial/Editörden AU - Prof. Dr. Erdal Toprakci Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 5 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Editorial/Editörden %A Prof. Dr. Erdal Toprakci %T Editorial/Editörden %D 2015 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Toprakci, Prof. Dr. Erdal . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (January 2015): -.
AMA Toprakci P . Editorial/Editörden. e-ijer. 2015; 5(3): -.
Vancouver Toprakci P . Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2015; 5(3): -.