Editorial With the first number of 2014 year we are together with you. Because of the importance that we have to give to quality, we have become a famous journal in a very short period of time. There is no doubt that the most important factor in this success is the contributions of our authors and the referees. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Comparison of Validity of Classification Made According to DINA Model with Criterion-Referenced and Normative Assessment” by Tahsin Oguz Başokçu & Hülya Kelecioğlu. They were concluded that that classifications being made by using absolute criteria give more appropriate classification validity. Second, there is a study under the title of “4th and 5th Classroom Teachers' Views on Constructivism” by Yeliz Temli Durmuş. She has determined that there are some limitations as insufficient students' pre-requisite learning, crowded classrooms, and insufficient number of materials and students are reluctant to research to construct their own knowledge and they want to keep passive roles as listeners to use constructivist approaches. Third, there is a study under the title of “Examining the Leadership Orientations of Pre-Service Teachers” by Hasan Arslan & Barış Uslu. The results showed that among leadership orientations, 'Human Resource Perspective' having the highest mean score is the most prominent leadership orientation with pre-service teachers. Fourth, there is a study under the title of “Virtual communication and organization for promoting quality leadership and open government in schools” by Esteban Vázquez-Cano. He found that such as: school organization, communication among all members of school communities, educational programming, along with teaching functions can be significantly improved with the use of institutional interactive networks that include communicative functions and school management in a virtualized way. Fifth, there is a study under the title of “Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study” by Çınar Kaya, Ahmet Akın, Hakan Sarıçam & Erol Uğur. They determined that Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ) had high validity and reliability scores and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to measure degree of career adaptability accurately. Finally, there is a study under the title of “The Effects of Envıronmental Pressure Groups on School Management (Sample of Adıyaman City)” by Kenan Özcan. He showed that while pressure groups like public enterprises, some big business enterprises, stationeries, courses and parents contribute to the schools, trade unions, endowments, associations do not. We hope that the Issues of our journal shall contribute to the field of education. We thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. Together to many more times... Editörden 2014 yılının ilk sayısıyla sizinleyiz. Kaliteye verdiğimiz önem sayesinde, çok kısa sürede adından söz ettiren bir dergiye dönüştük. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken yazarlarımız ve hakemlerimizin titizliğidir. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, mutlak ölçüt kullanılarak yapılan sınıflamaların gerçek duruma daha uygun bir sınıflama geçerliği verdiği tespitinde bulunan Tahsin Oguz Başokçu ve Hülya Kelecioğlu'nun “Bağıl ve Mutlak Değerlendirme ile DINA Modele Göre Yapılan Sınıflamaların Geçerliğinin Karşılaştırılması” isimli makale vardır. İkinci olarak, oluşturmacı yaklaşımın uygulanmasında kalabalık sınıflar, zaman sıkıntısı, materyal eksikliği, öğrencilerin pasif kalma isteği ve ön koşul bilgilerinin yetersiz olması gibi sonuçlara ulaşan Yeliz Temli Durmuş'un “4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Oluşturmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşleri" adlı makalesi vardır. Üçüncü olarak, öğretmen adayında ön plana çıkan liderlik yöneliminin 'İnsan Kaynağı Perspektifi' olduğu tespitinde bulunan Hasan Arslan ve Barış Uslu'nun “Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi” isimli çalışması vardır. Dördüncü olarak, Esteban Vázquez-Cano'a ait “Okullarda Kalite Liderlik ve Açık Yönetimi Teşvik için Sanal Iletişim ve Organizasyon” adlı çalışma vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; okul örgütü ve okul toplumu arasındaki dijital iletişim yani okul yönetiminin interaktif ağı kullanması, eğitim-öğretim programlarının kalitesine katkı sağlamaktadır. Beşinci olarak, Likert puanlamaya sahip, 31 maddelik İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ)'nin yetişkinlerin ve çalışanların iş-meslek hayatına uyum yetenek düzeylerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçmek amacıyla kullanılabileceği tespitinde bulunan Çınar Kaya, Ahmet Akın, Hakan Sarıçam ve Erol Uğur'a ait “İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli makale vardır. Son olarak, Kenan Özcan tarafından yapılan “Çevresel Baskı Gruplarının Okul Yönetimine Etkileri (Adıyaman İli Örneği)” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazar bu çalışmasında, çevredeki baskı gruplarından kamu kurumları, bazı büyük işletmeler, kırtasiyeciler, dershaneler ve velilerin okullara katkı sağlamalarına karşın, eğitim sendikalarının, vakıflar, dernekler vs. okullara maddi veya manevi katkılarının olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Dergimizin bu sayısının eğitim alanına katkı getirmesini umuyor, E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyoruz. Birlikte daha nice zamanlara…
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Ali UÇAN (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Bambang SUPRIYANTO (Atma Jaya University) Prof. Dr. Battal ASLAN (Hakkari Üniversitesi) Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi) Prof. Dr. Haldun SÜMER (Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK (ODTÜ) Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kaarina MÄÄTTÄ (University of Lapland) Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK(Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Ken REID (Swansea Metropolitan University) Prof. Dr. Leyla HARPUTLU (Ahi Evran Üniversitesi) Prof. Dr. Lucia Marie FLEVARES (Ohio State University) Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Gazi Osman Paşa Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI (Çanakkale Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN (Osman Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Karahisar Üniversitesi) Prof. Dr. Süleyman DOĞAN (Ege Üniversitesi) Prof.Dr. Thomas MCLAUGHLIN (Gonzaga University, USA) Prof. Dr. Uğur DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Yüksel KAVAK (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Zeki KAYA (Gazi Üniversitesi)
Primary Language en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Prof. Dr. Erdal Toprakçı

Dates

Publication Date: April 28, 2014

Bibtex @ { ijer105479, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2014}, volume = {5}, pages = { - }, doi = {}, title = {Editorial/Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakçı, Prof. Dr. Erdal} }
APA Toprakçı, P . (2014). Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), . Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/8025/105479
MLA Toprakçı, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2014): <http://www.e-ijer.com/issue/8025/105479>
Chicago Toprakçı, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Editorial/Editörden AU - Prof. Dr. Erdal Toprakçı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 5 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Editorial/Editörden %A Prof. Dr. Erdal Toprakçı %T Editorial/Editörden %D 2014 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Toprakçı, Prof. Dr. Erdal . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (April 2014): -.
AMA Toprakçı P . Editorial/Editörden. e-ijer. 2014; 5(1): -.
Vancouver Toprakçı P . Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2014; 5(1): -.