Year 2018, Volume 9, Issue 3, Pages 1 - 1 2018-12-30

Editorial

With the last number of 2018 year we are together with you.

The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Students’ Achievement and Mathematical Thinking in Process of Problem Solving and Problem Posing” by Bozkurt and Ergin. They were concluded that it is seen that the students' problem posing skills are not at the desired level. Second, there is a study under the title of “The Preservice Elementary Teachers’ Content Knowledge on the Critical Aspects of Polygons” by Duatepe-Paksu. The researcher has indicated that almost all participants recognized convex polygons as polygons whereas less number of participants recognized concave polygons. Third, there is a study under the title of “Examining 4-5 Age Children's Healthy Food Knowledge and Preferences” by Kerkez. The researcher was concluded that children as young as 4-5 years of age can identify foods but they have some confusion about which one is healthy. Fourth, there is a study under the title of “Preservice Teachers’ Views about the Course Teaching Technologies and Material Design” by Bozpolat and Arslan. They determined that if the teaching materials to be in accordance with the targets, appropriate to students’ level, that it promotes the permanence of knowledge and facilitates learning. Fifth, there is a study under the title of “Investigation of the Competences of Pre-Service Secondary School Mathematics Teachers Related to the Mathematical Modelling” by Gürel and Işık. They found the meaningful differences between the pre-service teacher included in the learning environment and those not included in terms of the competences of simplifying/structuring, mathematizing and interpretation. Seventh, there is a study under the title of “Developing a Classroom Management Perceptions Scale for Teacher Candidates: Validity and Reliability Study” by İra and İra. They found that the Cronbach’s alpha reliability of the scale was determined by 0,973. Finally, there is a study under the title of “The Relationship between Teachers’ Political Skills and School Academic Optimism Levels” by Kurt and Bostancı. They were concluded that there is a positive low-level relationship between teachers’ political skills and school academic optimism levels.

I thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. Moreover, I hope that the New Year brings a civil peace to our country and the world.

Together to many more times...

 

Prof. Dr. Erdal Toprakcı

Editörden

 

2018 yılının son sayısıyla yeniden sizinleyiz.

Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, araştırma 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun problem çözme ve çözüm stratejilerini doğru belirleme konularında yeterli olmadıkları tespitinde bulunan Bozkurt ve Ergin’e ait “Öğrencilerin Problem Çözme ve Kurma Süreçlerindeki Başarı ve Matematiksel Düşünüşlerinin İncelenmesi” isimli makale vardır. İkinci olarak, katılımcıların neredeyse tamamının üçgen dışındaki dışbükey çokgenleri çokgen olarak nitelendirebildiğini ancak içbükey çokgenleri tanımada bu oranın düştüğünü saptayan Duatepe-Paksu’nun “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokgenlerin Kritik Özelliklerine İlişkin Alan Bilgisi” adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak,  Kerkez‘e ait “4-5 Yaş Çocukların Sağlıklı Besin Bilgisi ve Tercihinin İncelenmesi” adlı çalışma vardır. Araştırmacı, 4-5 yaşındaki çocukların besinlerin ne olduğunu çoğunlukla bildiklerini ancak besinlerin sağlıklı ya da sağlıksız olmaları konusunda karışıklık yaşadıklarını göstermiştir. Dördüncü olarak, öğretim materyallerinin hedeflere, öğrencinin seviyesine uygun ve kullanışlı olması temelinde öğrenmeyi kolaylaştırdığı, kalıcılığını sağladığı, bütün okullarda kullanılması gerektiği sonucuna ulaşan Bozpolat ve Arslan’a ait “Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri” isimli makale vardır. Beşinci olarak, öğrenme ortamına katılan öğretmen adayları ile katılmayan öğretmen adayları arasında basitleştirme/yapılandırma, matematikselleştirme ve yorumlama yeterlikleri açısından anlamlı farklılıklar olduğu tespitinde bulunan Gürel ve Işık’ın “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modellemeye İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi” isimli çalışması vardır. Altıncı olarak, İra ve İra tarafından yapılan “Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli çalışmayı görüyoruz. Araştırmanın sonucunda, ölçeğin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı .973 olarak bulunmuştur. Son olarak, öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlik düzeyleri arasında olumlu yönde düşük düzeyde bir ilişki bulunduğunu tespit eden Kurt ve Bostancı’ya ait “Öğretmenlerin Politik Yetileri ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki” isimli makale vardır.

E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyor, yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.

Birlikte daha nice zamanlara…

 

Prof. Dr. Erdal Toprakcı

  • Toprakci,E. Editorial
Primary Language tr
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Erdal Toprakcı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { ijer505359, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1 - 1}, doi = {}, title = {Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakcı, Erdal} }
APA Toprakcı, E . (2018). Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 1-1. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/41922/505359
MLA Toprakcı, E . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1-1 <http://www.e-ijer.com/issue/41922/505359>
Chicago Toprakcı, E . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1-1
RIS TY - JOUR T1 - Editörden AU - Erdal Toprakcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 1 VL - 9 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Editörden %A Erdal Toprakcı %T Editörden %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Toprakcı, Erdal . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 3 (December 2019): 1-1.
AMA Toprakcı E . Editörden. e-ijer. 2018; 9(3): 1-1.
Vancouver Toprakcı E . Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(3): 1-1.