Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2018-08-31

Editorial

With the second number of 2018 year we are together with you. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “The Perceptions of the School Administrators about Procrastination, Personality Traits and Workloads” by Cömert and Dönmez. They were concluded that a moderate positive correlation between procrastination and workload, a moderate negative correlation between procrastination and conscientiousness personality trait and a slight negative correlation between workload and conscientiousness subscale. Second, there is a study under the title of “The Effects of Visual Materials Used in History Education on the Academic Success-Sample of Ankara and Yozgat” by Özdemir. The researcher has indicated that the use of visual materials in the history lessons increased the academic achievement of the experimental group students. In the experimental group, the student achievement scores do not differ according to the provincial and central status. Third, there is a study under the title of “Investigation of the Questions in the Contracted Teacher Interview According to the Teacher Candidate's Opinions” by Tonbul and Ağaçdiken. They were concluded that the ‘Teacher Profession General Competencies’ were not taken into consideration enough according to the interview questions and the announced evaluation criteria from the Ministry of Education are insufficient to evaluate the qualifications which are appropriate for interview. Fourth, there is a study under the title of “Professional Development of Elementary School Principals” by Gürkan and Toprakcı. They determined that private primary schools in terms of individual and institutional contribution to the professional development of primary school principals are in a better condition than state primary schools. Fifth, there is a study under the title of “A Transfusion of Culture in Preschool: National Games” by Bay. She found that the cultural transfer is determined by based on the positive evaluations of the teachers and the willingness of children to play the national games. Finally, there is a study under the title of “The Effect of Caricature Based Learning-Teaching Model on Pre-School Students’ Speaking and Listening Skills” by Koç Akran and Kocaman. They found that the students listened to their friends’ activities and explanations carefully and the students did not understand these and asked questions about subjects the students didn’t understand and were curious about.

I thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. And, I hope that the new issue contributes to theorists and practitioners

Together to many more times...

 

Prof. Dr. Erdal Toprakcı

Editörden

2018 yılının ikinci sayısıyla yeniden sizinleyiz. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, Ertelemecilik ile iş yükü arasında orta düzeyde pozitif yönde, ertelemecilik ile sorumluluk kişilik özelliği arasında orta düzeyde negatif yönde, iş yükü ile sorumluluk arasında ise düşük düzeyde negatif yönde ilişki olduğunu saptayan Cömert ve Dönmez’e ait “Okul Yöneticilerinin Ertelemecilik Davranışları, İş Yükleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Algıları” isimli makale vardır. İkinci olarak, akademik başarılar bakımından görsel materyal kullanılarak öğretim yapılan deney grubu öğrencileriyle, geleneksel yöntem kullanılarak öğretim yapılan kontrol grubu öğrencileri arasında başarı puanlarının deney grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptamasında bulunan Özdemir’in “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi-Ankara ve Yozgat Örneği” adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak,  Tonbul ve Ağaçdiken‘e ait “Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatındaki Soruların İncelenmesi” adlı çalışma vardır. Araştırmacılar, mülakat sorularında, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ölçütlerinin yeterince dikkate alınmadığını, Mülakat Değerlendirme Formu’nda yer alan ölçütlerin mülakat tekniği ile ölçülecek nitelikleri ölçmeye uygun olmadığını bulumuşlardır. Dördüncü olarak, ilkokul müdürlerinin mesleki gelişimlerine bireysel ve kurumsal katkı bakımından özel ilkokulların devlet ilkokullarından daha iyi bir durumda olduğu tespitinde bulunan  Gürkan ve Toprakcı’ya ait “İlkokul Müdürlerinin Mesleki Gelişimi” isimli makale vardır. Beşinci olarak, milli oyunları çocukların istekle oynamaları ve öğretmenlerin olumlu değerlendirmeleri temelinde kültürel aktarımın gerçekleştiğini saptayan Bay’ın “Okul Öncesi Eğitimde Bir Kültür Aktarımı: Millî Oyunlar” isimli çalışması vardır. Son olarak, Koç Akran ve Kocaman tarafından yapılan “Karikatüre Dayalı Öğrenme- Öğretme Modelinin Okul Öncesi Öğrencilerin Konuşma ve Dinleme Becerilerine Etkisi” isimli çalışmayı görüyoruz. Araştırmanın sonucunda, karikatüre dayalı öğrenme-öğretme modeli etkinlikleri ile öğrencilerin arkadaşlarının etkinliklerini ve açıklamalarını dikkatlice dinledikleri, anlamadıkları ve merak ettikleri konular hakkında sorular sorduklarını bulgulamışlardır.

E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyor, yeni sayının uygulamacı ve teorisyenlere katkı getirmesini diliyorum.

Birlikte daha nice zamanlara…

Prof. Dr. Erdal Toprakcı

edit, editorial
  • .
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Erdal Toprakcı (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijer460391, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa Ersoy}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakcı, Erdal} }
APA Toprakcı, E . (2018). Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 0-0. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/39153/460391
MLA Toprakcı, E . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 0-0 <http://www.e-ijer.com/issue/39153/460391>
Chicago Toprakcı, E . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Editörden AU - Erdal Toprakcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 9 IS - 2 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Editörden %A Erdal Toprakcı %T Editörden %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Toprakcı, Erdal . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Ağustos 2018): 0-0.