Year 2017, Volume 8, Issue 3, Pages 101 - 106 2017-12-26

2017 yılının son sayısıyla yeniden sizinleyiz. Kaliteye verdiğimiz önem sayesinde, çok kısa sürede adından söz ettiren bir dergiye dönüştük. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken yazarlarımız ve hakemlerimizin titizliğidir.

Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, öğrencilerin öğretmen kavramını en çok anne baba, bilgisayar, fırıncı, ayaklı sözlük ve güneş gibi metaforlara benzettiklerini ortaya koyan Ertürk’e ait “İlkokul Öğrencilerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları” isimli makale vardır. İkinci olarak, öğretmen görüşlerine göre, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenme ve okul/sınıf ortamında aktif olarak kullanma isteğinde olduklar saptamasında bulunan Demirezen ve Akhan “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ‘Araştırmacı Öğretmen Modeli’ Hakkındaki Görüşleri” adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak,  lise öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım amaçları hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bir ölçek geliştiren Karaca ve Tamer’in “Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması” isimli makale vardır. Dördüncü olarak, Kalaycı’ya ait “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot” ve “Ökaryot” Kavramları Hakkındaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi” adlı çalışma vardır. Araştırmacılar, öğretmen adaylarının prokaryot ve ökaryot kavramlarını karıştırdıkları, bu kavramlarla alakalı bazı kavram yanılgılarına sahip olduklarını ortaya koymuşlardır.  Beşinci olarak, araştırmalarnın sonuçlarına göre; öğretmen ve öğretmen adaylarının her ikisinin de en çok “dürüstlük değeri” için metafor üretttikleri tespitinde bulunan Çelikkaya ve Seyhan’a ait “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Metafor Algıları” isimli makale vardır. Son olarak, Ersoy ve Kurga tarafından yapılan “5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” isimli çalışmayı görüyoruz. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin, okuma öğrenme alanında yer alan kazanımların beşinci sınıf öğrencisinin seviyesinin üstünde zihinsel beceri gerektirdiği, onların hazırbulunuşluk düzeyinin üzerinde kaldığı bu nedenle de uygulamada sıkıntıların yaşandığı görüşünde oldukları bulunmuştur.

E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyor, yeni yılın yurdumuza ve dünyaya uygar bir barış getirmesini diliyorum.

Birlikte daha nice zamanlara…


Prof. Dr. Erdal Toprakçı


With the last number of 2017 year we are together with you Because of the importance that we have to give to quality, we have become a famous journal in a very short period of time. There is no doubt that the most important factor in this success is the contributions of our authors and the referees.

The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Metaphorical Perceptions of Primary School Students about “Teacher” Concept” by Ertürk. They were concluded that the students’ mostly compared the concept of teacher to the parents, computers, bakers, footsteps and sun metaphors. Second, there is a study under the title of “The Opinions of the Social Studies Teachers on ‘Researcher-Teacher Model’” by Demirezen and Akhan. They have indicated that the teachers in the study group wanted to learn scientific research methods and techniques for their personal and professional development, and to use them in classes, and they thought that the in-service education course was highly beneficial for them. Third, there is a study under the title of “Development of a Scale to Determine High School Students’ Purposes for the Utilization of Social Networks via Smart Phones” by Karaca and Tamer. They developed that a scale for exploring high school students’ purposes for utilizing social media via smart phones. Fourth, there is a study under the title of “Determining Pre-Service Science Teachers’ Cognitive Structure on the Concepts of “Prokaryote” and “Eukaryote” by Kalaycı. The researchers found that pre-service science teachers confused prokaryotic and eukaryotic concepts and had some misconceptions related to these concepts. Fifth, there is a study under the title of “Metaphor Perceptions of Social Studies Teachers and Preservice Teachers Related to Universal Values” by Çelikkaya and Seyhan. They determined that Metaphor was produced most for honesty in both the teachers and the preservice teachers. Finally, there is a study under the title of “Teachers’ Perception related to the Learning Outcomes of the Reading Learning Field in the 5th Grade Turkish Course Cirruculum” by Ersoy and Kurga. They found that the teachers have the difficulties in practice because the learning outcomes in the field of learning to read require mental skills above the level of the fifth-grade students and they are above the level of students’ readiness.

I thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. And, I hope that the New Year brings a civil peace to our country and the world.

Together to many more times...

 

 

Prof. Dr. Erdal Toprakçı

  • T
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Erdal Toprakcı (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @case report { ijer371008, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {101 - 106}, doi = {}, title = {Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakcı, Erdal} }
APA Toprakcı, E . (2017). Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 101-106. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/33336/371008
MLA Toprakcı, E . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017): 101-106 <http://www.e-ijer.com/issue/33336/371008>
Chicago Toprakcı, E . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017): 101-106
RIS TY - JOUR T1 - Editörden AU - Erdal Toprakcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 106 VL - 8 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Editörden %A Erdal Toprakcı %T Editörden %D 2017 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Toprakcı, Erdal . "Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (December 2017): 101-106.
AMA Toprakcı E . Editörden. e-ijer. 2017; 8(3): 101-106.
Vancouver Toprakcı E . Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 106-101.