Year 2017, Volume 8, Issue 3, Pages 46 - 64 2017-12-25

Determining Pre-Service Science Teachers’ Cognitive Structure on The Concepts Of “Prokaryote” and “Eukaryote”
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi

Serpil Kalaycı [1]

269 1252

The aim of this study was to determine pre-service science teachers’ cognitive structure and conceptual knowledge about eukaryotes and prokaryotes. Qualitative research method was used in this study. The data were collected with the participation of a total of 78 pre-service science teachers. In the collection of data, word association test and drawing-writing technique were used together. Content analysis was used to analyze the data. At the end of the research, the data collected through the word association test of prokaryotic concept was categorized under 4 categories and eukaryotic concept was also categorized under 6 categories. In our study we found that pre-service science teachers confused prokaryotic and eukaryotic concepts and had some misconceptions related to these concepts. While some of the pre-service science teachers classify all single-celled organisms as prokaryotes, they had misconceptions as if all eukaryotes were multicellular.

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının ökaryot ve prokaryot ile ilgili kavramsal bilgilerini belirleyerek bilişsel yapılarını tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler toplam 78 fen bilgisi öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği bir arada kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre düzenlenmiştir. Araştırma sonunda prokaryot kavramına ait veriler 4 kategori, ökaryot kavramına ait veriler ise 6 kategori altında toplanmıştır. Yaptığımız çalışma sonucunda öğretmen adaylarının prokaryot ve ökaryot kavramlarını karıştırdıkları, bu kavramlarla alakalı bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bazıları tüm tek hücreli canlıları prokaryot olarak sınıflanırken, ökaryotların hepsinin de çok hücreli olduğu gibi kavram yanılgılarına rastlanmıştır.

 • Ayas, A. (2014). Kavram öğrenimi. S. Çepni (Ed.), Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, 176-200.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. Ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahar, M., Özel, M., Prokop, P. and Uşak, M. (2008). Science student teachers’ ideas of the heart. Journal of Baltic Science Education, 7(2), 1648-3898.
 • Başol, G. (2016). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi, 87-88.
 • Cavas B, Kesercioglu TA (2010). Qualitative study on student’ understanding and misconceptions regarding the living cell. e-J. New World Sci. Acad., 5, 321-331.
 • Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 2nd edn. London: Sage, Thousand Oaks.
 • Gencer, Z. (2006). The investigations to identify the misconceptions of elementary education (sixth, seventh and eighth grade) students about cell. (Master Thesis), Gazi University, Ankara.
 • Glynn, M. S. & Tomone, T. (1998). Learning from analogy-enhanced science text. Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1129-1149.
 • Karadüz, E., Anlam ve kavram ilişkisi, http://www.sosyalbilimler.atauni.edu.tr/yayinlarcilt3yazi05.html. adresinden 11 Eylül 2006 tarihinde alınmıştır.
 • Kete, R., Horasan, Y. and Namdar, B. (2012). Investigation of the conceptual understanding difficulties in 9th grade biology books about cell unit. Elementary Education Online, 11(1), 95-106.
 • Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: Using drawings as a research method. World Appl. Sci. J., 3(2): 283-293.
 • Kurt, H. ve Ekici, G. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının “bakteri” konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 885-910.
 • MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler programı (4. 5.sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, 80.
 • Ormancı, Ü and Balım, G. (2016). The determination of science teacher candidates’ ideas on cell subject through drawing method. The Online Journal of New Horizons in Education, 6(2), 112-123.
 • Reiss, M. J. and Tunnicliffe, S. D. (2001). Students’ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31, 383 -399.
 • Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. London: Sage publications.
 • Storey, R. D. (1991). Textbook errors and misconceptions in biology: Cell metabolism. The American Biology Teacher, 53(6), 339-343.
 • Taştan Kırık, Ö. and Kaya H. (2014). A qualitative study concerning the 6th grade students’ conceptual structures about the cell concept. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 737-760.
 • Tekkaya, C. ve Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, 24, 101-107.
 • Topsakal, U. U. and Oversby, J. (2012) Turkish student teachers’ ideas about diagrams of a flower and a plant cell. Journal of Biological Education, 46(2), 81-92.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1)13, 102.
 • Yörek, N. (2007). Öğrenci çizimleri yoluyla 9 ve 11. sınıf öğrencilerinin hücre konusunda kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 107-114.
 • Yörek, N., Şahin, M. and Uğulu, I. (2010). Students’ representations of the cell concept from 6 to 11 grades: Persistence of the “fried-egg model”. International Journal of Physical Sciences, 5, 15-24.
 • Yüce, Z., Önel, A. ve Bekis, E. S. (2016). Öğrenci çizimleri yoluyla ortaokul öğrencilerinin hücre konusundaki kavramsal bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 616-625.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zamora, S. and Guerra, M. (1993). Misconceptions about cells. In 3rd International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics, Ithaca, New York: Cornell University.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Serpil Kalaycı
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2017

Bibtex @research article { ijer337877, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {46 - 64}, doi = {10.19160/ijer.337877}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kalaycı, Serpil} }
APA Kalaycı, S . (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 46-64. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/33336/337877
MLA Kalaycı, S . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017): 46-64 <http://www.e-ijer.com/issue/33336/337877>
Chicago Kalaycı, S . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017): 46-64
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi AU - Serpil Kalaycı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 64 VL - 8 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi %A Serpil Kalaycı %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi %D 2017 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Kalaycı, Serpil . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (December 2017): 46-64.
AMA Kalaycı S . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. e-ijer. 2017; 8(3): 46-64.
Vancouver Kalaycı S . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Prokaryot-Ökaryot” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 64-46.