Year 2017, Volume 8, Issue 3, Pages 16 - 33 2017-12-25

The Opinions of the Social Studies Teachers on “Researcher-Teacher Model”
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri

NADİRE EMEL AKHAN [1] , SERPİL DEMİREZEN [2]

277 1196

The aim of this research was to analyse the opinions of the social studies teachers on “researcher-teacher model”. Therefore, the opinions of the social studies teachers on the concept of researcher-teacher, the effectiveness of the in-service education course called “Researcher-teacher model” and the practicality of this model in schools were analysed. The study group of the study consisted of 22 social studies teachers who completed the 30-hour- in-service education course called “Researcher-teacher model” organised by the provincial directorate of National Education during 15th to 19th June in 2015. Of the qualitative research methods, the case study model was used to determine the opinions of the teachers in the study group on “researcher-teacher model”, and the data were collected by means of the interview technique. The face to face interviews with semi-structured questions prepared beforehand were done with the teachers in the study group, and the data were analysed by means of the descriptive analysis. According to the results of the research, the teachers in the study group wanted to learn scientific research methods and techniques for their personal and professional development, and to use them in classes, and they thought that the in-service education course was highly beneficial for them. Also, they thought that more teachers should attend this course in order to enable scientific viewpoints to be common in schools and they made suggestions that the course should be improved with practical activities with much more duration. 

Bu çalışmanın amacı, “Araştırmacı Öğretmen Modeli” hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin, araştırmacı öğretmen kavramına, “Araştırmacı Öğretmen Modeli” hizmet içi eğitim kursunun etkiliğine ve araştırmacı öğretmen modelinin okullarda uygulanabilirliğine yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenmiş olan 30 saatlik “Araştırmacı Öğretmen Modeli” hizmet içi eğitim kursunu tamamlayan, 22 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin araştırmacı öğretmen modeli ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmış, araştırmanın verileri görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki öğretmenlerle önceden belirlenmiş yarı yapılandırılmış görüşme soruları çerçevesinde yüz yüze görüşme yapılmış ve elde edilen veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenme ve okul / sınıf ortamında aktif olarak kullanma isteğinde oldukları, kursun genel anlamda bu beklentilerini karşıladığı, bilimsel bakış açısının okullarda yaygınlaşması için kurstan daha fazla sayıda meslektaşlarının yararlanması gerektiğini düşündükleri, bu doğrultuda kursun uygulamaya dönük etkinliklerle zenginleştirilerek daha uzun süreli eğitimler verilmesi yönünde önerilerde bulundukları tespit edilmiştir.

  • Altun, S. (2015). Geleceğin Araştırmacı Öğretmeni. XIV. Geleneksel Eğitim Sempozyumu “Geleceğin Öğretmeni”. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. S.16. 29-31 Ocak 2015 / Antalya.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: NADİRE EMEL AKHAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: SERPİL DEMİREZEN
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2017

Bibtex @research article { ijer303643, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {16 - 33}, doi = {10.19160/ijer.303643}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {AKHAN, NADİRE EMEL and DEMİREZEN, SERPİL} }
APA AKHAN, N , DEMİREZEN, S . (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 16-33. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/33336/303643
MLA AKHAN, N , DEMİREZEN, S . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017): 16-33 <http://www.e-ijer.com/issue/33336/303643>
Chicago AKHAN, N , DEMİREZEN, S . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (2017): 16-33
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri AU - NADİRE EMEL AKHAN , SERPİL DEMİREZEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 33 VL - 8 IS - 3 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri %A NADİRE EMEL AKHAN , SERPİL DEMİREZEN %T Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri %D 2017 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD AKHAN, NADİRE EMEL , DEMİREZEN, SERPİL . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (December 2017): 16-33.
AMA AKHAN N , DEMİREZEN S . Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri. e-ijer. 2017; 8(3): 16-33.
Vancouver AKHAN N , DEMİREZEN S . Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 33-16.