Year 2016, Volume 7, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-27

Editorial/Editörden

Prof. Dr. Erdal Toprakci [1]

744 638

Editorial With the first number of 2016 year we are together with you Because of the importance that we have to give to quality, we have become a famous journal in a very short period of time. There is no doubt that the most important factor in this success is the contributions of our authors and the referees. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “The Evaluation of Parental Involvement Activities for Disadvantaged Children’ Parents: Nallıhan Sample” by Şükran Uçuş. She was concluded that parental involvement activities have increased positive attitudes of parents and students. Second, there is a study under the title of “Administrative Problems of Special Education Schools” by Hasan Demirtaş, Mustafa Arslan and Didem Güven. They have determined that the administrative problems experienced in Special Education Schools. Third, there is a study under the title of “Perceptions of Social Studies Prospective Teachers Related to Courses and Implementations in Their Departments” by Mustafa Şahin and Aslı Güvercin Çetinoğlu. They found that while the teacher candidates perceived the highest on history courses outcomes, they perceived the lowest on the services for psychological counseling and guidance. Fourth, there is a study under the title of “Teaching and Learning on the World Wide Web: Biological Evolution” by Bülent Keskin and Esra Özay Köse. The researchers’ suggestion that teachers would warn students that information presented online may not be correct always. Fifth, there is a study under the title of “Conceptual Level of Understanding about Sound Concept: Sample of Fifth Grade Students” by Ayberk Bostan Sarıoğlan. They determined that experiment-based education has an impact on students to give scientific answers and the frequency of encountering misconceptions in students after education is decreased. Finally, there is a study under the title of “The Assessment of School Administrators’ Selection Policy in Regards to Equality and Assurance Principles and Its Effect on Their Loyalty” by Kemal kayıkçı, Gülnar Özyıldırım and İzzet Özdemir. They showed that school administrators weren’t evaluated objectively and fairly. We hope that the Issues of our journal shall contribute to the field of education. We thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. Together to many more times... Editörden 2016 yılının ilk sayısıyla yeniden sizinleyiz. Kaliteye verdiğimiz önem sayesinde, çok kısa sürede adından söz ettiren bir dergiye dönüştük. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken yazarlarımız ve hakemlerimizin titizliğidir. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, dezavantajlı çocukların velilerine yönelik geliştirilen aile katılım etkinliklerinin (AKE) fayda getirdiği tespitinde bulunan Şükran Uçuş’un “Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Etkinliklerinin (AKE) Değerlendirilmesi: Nallıhan Örneği” isimli makalesi vardır. İkinci olarak, özel eğitim okulu yöneticilerinin çeşitli yönetsel sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşan Hasan Demirtaş, Mustafa Arslan ve Didem Güven’in “Özel Eğitim Okullarının Yönetimsel Sorunları" adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak, öğrencilerin en yüksek algı puanı tarih derslerinin etkiliğine, en düşük algı puanı psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkindir tespitinde bulunan Mustafa Şahin and Aslı Güvercin Çetinoğlu’nun “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bölümlerindeki Ders ve Uygulamalara İlişkin Algıları” isimli çalışmsı vardır. Dördüncü olarak, Bülent Keskin ve Esra Özay Köse’ye ait “Web’den Öğrenme ve Öğretim: Biyolojik Evrim Konusu” adlı çalışma vardır. Araştırmacılar, elde ettiklerii sonuçlara bağlı olarak, öğretmenlerin öğrencilerine internetteki bilgilerin her zaman doğru olmayabileceğine yönelik olarak uyarılarda bulunması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Beşinci olarak, öğretim faaliyeti öncesi öğrencilerde ses kavramı ile ilgili bilimsel bilgi oranı az olduğunu, öğretimden sonra bilimsel bilgi oranı artttığını tespit eden Ayberk Bostan Sarıoğlan’a ait "Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramı ile İlgili Kavramsal Anlama Düzeyleri” isimli makale vardır. Son olarak, Kemal kayıkçı, Gülnar Özyıldırım ve İzzet Özdemir tarafından yapılan “Okul Yöneticilerinin Seçiminin Eşitlik ve Güvence İlkelerine Göre Değerlendirilmesi ve Bu Uygulamanın Yöneticilerin Sadakatlerine Etkisi” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazarlar bu çalışmalarında, okul yöneticisi adaylarının nesnel ve adaletli bir şekilde değerlendirilmediği sonucuna ulaşmışlardır. Dergimizin bu sayısının eğitim alanına katkı getirmesini umuyor, E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyoruz. Birlikte daha nice zamanlara…
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Prof. Dr. Erdal Toprakci

Dates

Publication Date: April 27, 2016

Bibtex @ { ijer284717, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Editorial/Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakci, Prof. Dr. Erdal} }
APA Toprakci, P . (2016). Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 0-0. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/27056/284717
MLA Toprakci, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2016): 0-0 <http://www.e-ijer.com/issue/27056/284717>
Chicago Toprakci, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Editorial/Editörden AU - Prof. Dr. Erdal Toprakci Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Editorial/Editörden %A Prof. Dr. Erdal Toprakci %T Editorial/Editörden %D 2016 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Toprakci, Prof. Dr. Erdal . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (April 2016): 0-0.
AMA Toprakci P . Editorial/Editörden. e-ijer. 2016; 7(1): 0-0.
Vancouver Toprakci P . Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 0-0.