Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-08-01

Editorial/Editörden

Erdal Toprakcı [1]

420 706

Editorial With the second number of 2016 year we are together with you Because of the importance that we have to give to quality, we have become a famous journal in a very short period of time. There is no doubt that the most important factor in this success is the contributions of our authors and the referees. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “The Predictive Power of Family Environment and Communication Skills on Problem Solving Skills: An Investigation on Vocational School Students” by Esra Dereli &Mehmet Ergim İman. They were concluded that Communication skills and family environment is effective on problem solving. Second, there is a study under the title of “The Analysis of the Views of English Teachers about 2nd Grade English Language Teaching Curriculum” by Fatma Özüdoğru & Oktay Cem Adıgüzel. They have determined that the overall opinion of teachers on the 2nd grade English language teaching curriculum is positive due to the fact that it allows foreign language learning at an early age. Third, there is a study under the title of “Effectiveness of Conflict Resolution and Peer Mediatıon Training Program Applied at Middle School Level (A Longitudinal Study)” by Derya Göğebakan Yıldız. She found that that have been achieved show that CRPM training program can be effective in the resolution of conflicts between middle school students. Fourth, there is a study under the title of “A Sudden Change in Turkish Education System: Public Attitude towards Dershane Debates in Turkey” by Emrah Dolgunsöz. The researcher concluded that a majority of the participants gather around the idea that a sudden total closure of these private institutions may cause more complexities. Fifth, there is a study under the title of “The Impact of Principal Leadership Styles on Instructional Supervision of Secondary Schools in Oyo North Senatorial District, Oyo State, Nigeria” by Monsuru Babatunde Muraina & Muraina Kamilu Olanrewaju. They determined that there was significant effect of democratic leadership style on principals’ instructiona), there was significant effect of autocratic leadership style on principals’ instructional supervision and there was significant effect of laissez-faire leadership style on principals’ instructional. Finally, there is a study under the title of “Organizational Cynicism Levels of Teachers in Secondary Schools in Turkey” by Ali Korkut & Mahire Aslan. They showed that the overall level of organizational cynicism for teachers was found at 'Somewhat Agree' level. In addition, school type, gender, seniority and level of education were found as sources of significant differences. We hope that the Issues of our journal shall contribute to the field of education. We thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. Together to many more times... Prof. Dr. Erdal Toprakçı --------------------------------------------------- Editörden 2016 yılının ikinci sayısıyla yeniden sizinleyiz. Kaliteye verdiğimiz önem sayesinde, çok kısa sürede adından söz ettiren bir dergiye dönüştük. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken yazarlarımız ve hakemlerimizin titizliğidir. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin problem çözme becerileri Teknik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinden daha iyi bulan Esra Dereli ve Mehmet Ergim İman’ın “Aile Ortamı ve İletişim Becerilerinin Problem Çözme Becerilerini Yordama Gücü: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” isimli makalesi vardır. İkinci olarak, öğretmenlerin ilkokul 2 sınıf İngilizce öğretim programına ilişkin görüşlerinin genel olarak programın erken yaşta dil öğrenimine olanak sağlaması nedeniyle olumlu olduğu sonucuna ulaşan Fatma Özüdoğru ve Oktay Cem Adıgüzel’in “İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi" adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak, sonuçları bazında AÇAA eğitim programının ortaokul öğrencilerinin anlaşmazlıklarının çözümünde etkili olabileceğini gösteren Derya Göğebakan Yıldız’ın “Ortaokul Düzeyinde Uygulanan Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programının Etkililiği (Boylamsal Bir Çalışma)” isimli çalışmsı vardır. Dördüncü olarak, Emrah Dolgunsöz’e ait “Türk Eğitim Sisteminde Ani Bir Değişim: Türkiye’deki Dershane Tartışmalarında Kamuoyunun Tutumu” adlı çalışma vardır. Araştırmacı, elde ettiği sonuçlara bağlı olarak, dershanelerin kapatılmasının kısa vadede ve mevcut sınav sistemi bağlamında yarardan çok zarar getireceği tespitinde bulunmuştur. Beşinci olarak, , demokratik, otokratik ve serbest bırakıcı liderlik stillerinin müdürün öğretimsel denetimi üzerinde anlamlı bir etkide bulunduğu tespitinde bulunan Monsuru Babatunde Muraina ve Muraina Kamilu Olanrewaju’a ait "Nijerya’nın Oyo Bölgesi Orta Dereceli Okullarında Görev Yapan Müdürlerin Liderlik Tarzının Öğretimsel Denetimleri Üzerindeki Etkisi” isimli makale vardır. Son olarak, Ali Korkut ve Mahire Aslan tarafından yapılan “Türkiye’deki Ortaokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazarlar bu çalışmalarında, öğretmenlerin genel örgütsel sinizm düzeyinin ‘Az Katılıyorum’ düzeyinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dergimizin bu sayısının eğitim alanına katkı getirmesini umuyor, E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha nice zamanlara… Prof. Dr. Erdal Toprakçı
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Erdal Toprakcı

Dates

Publication Date: August 1, 2016

Bibtex @ { ijer259377, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {Mustafa ERSOY}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Editorial/Editörden}, key = {cite}, author = {Toprakcı, Erdal} }
APA Toprakcı, E . (2016). Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 0-0. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/24470/259377
MLA Toprakcı, E . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2016): 0-0 <http://www.e-ijer.com/issue/24470/259377>
Chicago Toprakcı, E . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Editorial/Editörden AU - Erdal Toprakcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 2 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-International Journal of Educational Research Editorial/Editörden %A Erdal Toprakcı %T Editorial/Editörden %D 2016 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Toprakcı, Erdal . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (August 2016): 0-0.
AMA Toprakcı E . Editorial/Editörden. e-ijer. 2016; 7(2): 0-0.
Vancouver Toprakcı E . Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(2): 0-0.