Articles


D. BAKIR, E. TOPRAKÇI, E. ALTUNAY
The Relationship between Secondary Schools Teachers’ Critical Thinking Skills and School Health Perceptions, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
E. ALTUNAY, M. DEDE
School Administrators' Opinions about Cooperation among Schools in the Training Process of Immigrant Students, Ege Journal of Education, (2019)
E. ALTUNAY
Educational Financing Policies According to School Administrators' Views: Problems, Causes, And Solutions, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2017)
E. ALTUNAY
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Görüşleri, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2017)
E. TOPRAKÇI, E. ALTUNAY
Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Personellerinin Anılarının İncelenmesi, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2017)
S. ÖZGÖZGÜ, E. ALTUNAY
YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERE YANSIYAN SONUÇLARI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
E. ALTUNAY, G. ORAL, M. YALÇINKAYA
Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma, Sakarya University Journal of Education, (2014)
D. ALTUNAY, Y. TONBUL
Avrupa Birliği Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi /Investigation of Predictor Variables of European Union Identity in Education Institution, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2014)