Editorial Now, with the spring number of our journal we are together with you. As we give importance to quality, we have become a famous journal in a very short period of time. Undoubtedly the most important factor in this process is meticulousness of our authors and the referees. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “A Goal Orientation Perspective on Teaching Motivation of in-Servıce ELT Instructors” by Hakan Demiröz and Savaş Yeşilyurt They concluded that “Turkish in-service ELT instructors have a high degree of mastery goal orientation.” Second, there is a study under the title of “Views of Teachers about Gifted Curriculum (Case of BİLSEM)” by Yaşar Kazu and Cem Şenol. They have determined that “the teachers opinions regarding the curriculum of the gifted students performed in BİLSEMs are positive.” Third, there is a study under the title of “Linguistic Imperialism and EFL Textbooks: The Case of American English File” by Sasan Baleghizadeh and Arash Saharkhiz. They found that “a trace of linguistic imperialism is across all the levels and the series of EFL Textbooks.” Fourth, there is a study under the title of “Relation between Students' Creative Thinking Skills and Problem Solving Skills” by Kani Ülger. He concluded that “there was a significant but low relation between students' creative thinking skills and problem solving skills.” Fifth, there is a study under the title of “The Mediating Role of Basic Psychological Needs in relation between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior” by Hossein Kareshki ve Mohammad Reza Ahanchian. They determined that “there was a mutual correlation between some of components of basic psychological needs and job characteristics with organizational citizenship behaviors'.” Finally, there is a study under the title of “Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum” by Hilal Kazu and Serkan Aslan. They showed that “Revieving studies pointed out that the teachers have a positive view on new approaches used in learning and teaching process of 2004 Primary School Curriculum, however, they do not have enough knowledge on them”. We thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue, especially to Tuğba Babacan and İhsan Topçu who translated the extended abstracts of the articles from overseas. We hope that the Issues of our journal shall contribute to the field of education Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI -------------------------------------- Editörden İşte, Bahar sayımızla yeniden sizinleyiz. Kaliteye verdiğimiz önem sayesinde, çok kısa sürede adından söz ettiren bir dergiye dönüştük. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken yazarlarımız ve hakemlerimizin titizliğidir. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, “Türk İngilizce okutmanlarının yüksek derecede öğrenme amaca yönelimine sahip oldukları” tespitinde bulunan Hakan Demiröz ve Savaş Yeşilyurt'un “Amaca Yönelim Bakış Açısı ile İngilizce Okutmanlarının Öğretme Motivasyonları” isimli çalışması vardır. İkinci olarak, “Öğretmenlerin, Bilim ve Sanat Merkezlerinde uygulanan üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin, görüşlerinin olumlu olduğu” saptamasında bulunan İbrahim Yaşar Kazu ve Cem Şenol'un “Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (BİLSEM örneği)" adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak, Sasan Baleghizadeh ve Arash Saharkhiz'e ait “Dilsel Emperyalizm ve İngilizce Ders Kitapları: 'American English File' Ders Kitabı Örneği” adlı çalışma vardır. Araştırmalarından elde ettikleri sonuçlara göre, “İngilizce öğretim kitaplarının tüm seri ve seviyelerinde dil emperyalizmi vardır.” Dördüncü olarak, “öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasında pozitif yönde ancak, düşük düzeyde ilişki olduğu” tespitinde bulunan Kani Ülger'in “Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki” isimli çalışmaları vardır. Beşinci olarak, Hossein Kareshki ve Mohammad Reza Ahanchian'ın “temel psikolojik ihtiyaçların, iş özellikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiye bazı bileşenler temelinde aracılık ettği” sonucuna ulaşan "İş Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki Ilişkide Temel Psikolojik Ihtiyaçların Aracılık Rolü” isimli makaleleri ile karşılaşmaktayız. Son olarak, Hilal Kazu ve Serkan Aslan tarafından yapılan “2004 İlköğretim Programının 'Öğrenme-Öğretme Süreci' Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazarlar bu çalışmalarında, “İncelenen çalışmalar gösterdi ki; öğretmenler, 2004 İlköğretim Programının öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan yeni yaklaşımlara karşı olumlu fakat bilgisizdirler” tespitinde bulunmaktadırlar. E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililer ile bu sayının yurtdışı kaynaklı makalelerinin genişletilmiş özetlerinin çevirisinde katkı sağlayan Tuğba Babacan ve İhsan Topçu'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Dergimizin bu sayısının eğitim alanına katkı getirmesini umuyoruz. Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI
Primary Language en;tr
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI

Dates

Publication Date : October 12, 2012

Bibtex @ { ijer105356, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2012}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {Editorial/Editörden}, key = {cite}, author = {TOPRAKCI, Prof. Dr. Erdal} }
APA TOPRAKCI, P . (2012). Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/8018/105356
MLA TOPRAKCI, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2012 ): <http://www.e-ijer.com/en/issue/8018/105356>
Chicago TOPRAKCI, P . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2012 ):
RIS TY - JOUR T1 - Editorial/Editörden AU - Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Editorial/Editörden %A Prof. Dr. Erdal TOPRAKCI %T Editorial/Editörden %D 2012 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD TOPRAKCI, Prof. Dr. Erdal . "Editorial/Editörden". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (October 2012): - .
AMA TOPRAKCI P . Editorial/Editörden. e-uead / e-ijer. 2012; 3(2): -.
Vancouver TOPRAKCI P . Editorial/Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2012; 3(2): -.